Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede
istapper fra takrenner på et bolighus

Frostsikring av takrenner og vannrør

Har du vannrør som ligger i en kaldkjeller eller utenfor isoleringen, er det en risiko for at de fryser og sprekker.

Frostsikring eller frostvakt er varmekabler som sørger for at vannrør og takrenner ikke fryser. Kablene kan du enten legge inne i vannrørene eller tvinne de rundt rør der du kommer til. For å være helt trygg på at du får varmekabler av god kvalitet og riktig montert, bør du få en elektriker til å montere for deg.

Istapper og ras fra tak kan gjøre stor skade


Dersom takrenner og nedløp fryser, kan snø og is rase fra taket og skade både mennesker, dyr og biler. Jo høyrere bygningen er, jo mer alvorlig er problemet. I tillegg kan takrenner sprekke som følge av frost. Det er huseier sitt ansvar å sørge for at folk som ringer på døren, går på fortauet, eller biler som står parkert utenfor, ikke utsettes for ras. Ved å montere varmekabler i takrenner og nedløp forhindres nedfall av snø og is på en effektiv, rimelig og trygg måte.

Varmekabler sikrer isfrie takrenner

Varmekabler som er lagt på takstein

Varmekabler kan monteres på tak og i takrenner. Foto: Nexans

Frostsikring ved bruk av varmekabler hindrer at snø og is legger seg. Det er spesielt istapper og snøklumper som kan være farlig. I tillegg til tryggheten, kan is føre til at takrennene sprekker. Varmekablene kan ligge løse i takrennene eller festes med klemmer i renner og på tak.

Automatisk termostat skrur på varmekablene ved behov

Automatisk termostat er det mest effektive og økonomiske alternativet til styring av varmekablene av og på. Det finnes termostater som registrerer temperaturen utendørs og setter på varmekablene når temperaturen går under et valgt nivå. Et mer avansert alternativ er termostater som også registrerer fukt og nedbør. Da unngår man at varmekablene står på når det er solskinn og minus 10 grader. De slår seg på igjen når det fryser på eller kommer nedbør.

Drømmer du om isfri oppkjørsel i vinter? Våre elektrikere monterer utendørs varmekabler.